top of page
4.png
4.png
4.png
4.png
6.png
6.png
6.png
5.png
4.png
3.png
prestatiemaatschappij.jpg
Nieuwe datum & locatie!

Nieuwe
datum & locatie

De sporter in een prestatiemaatschappij

Gezond & Ethisch sporten in de praktijk 2022

Virginie Lovelinggebouw

                                Gent

16/09

Sporters voelen steeds meer de druk om te presteren i.p.v. te sporten voor hun plezier. Denk maar aan voedingssupplementen, allerlei data van trainingen, focus op gewicht & sportvoeding. Tijdens deze studiedag laten we experten aan het woord over hoe we de sporters kunnen beschermen in deze prestatiemaatschappij. Via praktijkgerichte infosessies willen we de sportsector inspireren om te blijven inzetten op gezond en ethisch verantwoord sporten (GES).

Ben je bezig met gezond en/of ethisch sporten? Dan mag je deze GES-dag zeker niet missen! Deelname is gratis voor 3 deelnemers per sportfederatie, lokale sportdienst of fitnessclub.
Wil je een extra persoon inschrijven, of kom je niet in opdracht van één van bovenstaande organisaties? Dan betaal je 40 euro.

Sprekers

16/09

De sporter in een prestatiemaatschappij

01

Charlotte Van Tuyckom

SportVlaanderen-30-11-19-Socials-67-scaled-e1591519996641-370x361_edited.jpg

Charlotte Van Tuyckom

Socioloog en opleidingscoördinator Sport en Bewegen (HoWest Brugge)

Als socioloog heeft ze een bijzondere interesse in de digitale toekomst en de impact, uitdagingen en opportuniteiten ervan voor de sport- en gezondheidssector. Samen met haar collega's doet ze in de Sportinnovatiecampus onderzoek naar innovaties die mensen op een nieuwe en laagdrempelige manier aan het bewegen zet.

FOLLOW

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Blogger Icon

Jasper Truyens

Socioloog en wetenschappelijk onderzoeker

Jasper is gangmaker wetenschappelijk onderzoek sport bij het Kennis en Informatie Centrum Sport (KICS) van Sport Vlaanderen. Hij studeerde af als socioloog aan de KUL (2006) waarna hij 2007 het postgraduaat sportmanagement (VUB) behaalde. Zo maakte hij een doctoraatsstudie (2016) over de competitiviteit van het topsportbeleid atletiek, met een focus op het strategisch management van topsportprogramma’s. Tot oktober 2017 was hij als postdoc onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel.

74DHR-6E_edited.jpg

02

Jasper Truyens

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

03

Eline Berings

BELGAIMAGE-93994360-Large_edited.jpg

Eline Berings

Topatleet en Psycholoog

Eline Berings is voornamelijk bekend als hordeloopster. Zij was Belgisch recordhoudster 100 m horden 2007-2012 en is Belgisch indoorrecordhoudster 60m horden. In 2009 behaalde ze goud op de 60m horden tijdens het Europees Kampioen Indoor te Turijn. Daarnaast behaald Eline haar masterdiploma van psychologie aan de UGent.

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Hans Vandeweghe

Sportjournalist

Hans is journalist sinds 1989, schrijvend voor De Morgen, De Standaard-Het Nieuwblad, Knack, Humo, De Tijd in België. Lange tijd werkzaam in Nederland bij Sport International. Volgt de wereld achter het sportveld, inclusief de dopingbestrijding. Auteur van zes boeken waaronder Wie gelooft die renners nog? (2013) over doping.

Hans_Vandeweghe_edited.jpg

04

Hans Vandeweghe

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

05

Katja Van Oostveld

katja_edited.jpg

Katja Van Oostveld

Sportarts

Katja studeerde geneeskunde aan de KULeuven en voltooide er haar MaNaMa tot sportarts in 2015. Als allround sporter met brede interesses en ervaringen en zelf voeling hebbende met de competitiesfeer ging ze na haar afstuderen gericht op zoek naar het uitwerken van een brede medische praktijkvoering binnen velerlei sportdisciplines. Team&Athlete support verlenen, event setup, planning en management met de daarbij horende sideline preparedness en het uitwerken van preventie protocols behoren intussen tot haar skills. Ze doorliep zelf tevens het ganse VTS traject tot Trainer en geeft ook les als docent.

FOLLOW

 • Black Blogger Icon
 • Black Instagram Icon

Eric Vandenabeele

Directeur van Fitnessbe.vlaanderen 

Eric richtte als master LO zijn eigen fitnesszaak op in 1988 en lag mee aan de basis van de introductie van verschillende nieuwe trends in de branche.  In 2000 besloot hij een andere richting in te slaan.  Hij werd directeur van De FitnessOrganisatie en was medeoprichter van de huidige beroepsvereniging, waar hij o.a. meewerkt aan het sociaal overleg. Onder de koepel FITNESS.BE verdedigt hij de belangen van de sector en werkt hij o.a. aan de ontwikkeling van een degelijk competentiebeleid. Fitness een rechtmatige plaats geven binnen het sportlandschap en in de preventieve gezondheidszorg blijft echter zijn grootste ambitie.

Eric_VAB.jpg

06

Eric Vandenabeele

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
Speakers
loveling-vacg_edited.jpg

Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

Het Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) is een kantoorgebouw van de Vlaamse overheid in  Gent. Het gebouw is een Vlaams Administratief Centrum en ligt vlakbij het Sint-Pietersstation van Gent.

The Venue

Programma

16/09

De sporter in een prestatiemaatschappij

Sporters voelen steeds meer de druk om te presteren i.p.v. te sporten voor hun plezier. Denk maar aan voedingssupplementen, allerlei data van trainingen, focus op gewicht & sportvoeding. Tijdens deze studiedag laten we experten aan het woord over hoe we de sporters kunnen beschermen in deze prestatiemaatschappij. Via praktijkgerichte infosessies willen we de sportsector inspireren om te blijven inzetten op gezond en ethisch verantwoord sporten.

09:30

Meet & Greet

Verwelkoming door de organisatoren

10:00

Key Note

Charlotte Van Tuyckom en Jasper Truyens

11:00

Panelgesprek Sport Experten

Charlotte Van Tuyckom, Katja Van Oostveldt, Hans Vandeweghe, Eric Vandenabeele & Eline Berings 

12:00

Middagpauze

13:00

Parallel Sessies 

Integriteit als hoeksteen in het omgaan met sport en eetgedrag

An Vandeputte (Eetexpert) en Evy Van Coppenolle (ICES)

Hoe maak ik werk van een Gezond Sporten beleid? 

Sandra Lievrouw (Gezond Sporten)

Fitness en dopingvrije sport, een gezamenlijk doel

Aangeboden door NADO Vlaanderen en Fitnessbe.vlaanderen

Naast de grote aandacht die naar de juiste voeding gaat bij topsporters, hechten meer en meer recreatieve sporters belang aan de manier waarop ze een brede gezonde leefstijl bij sporters kunnen op puntstellen. We geven tips voor sportfederaties die mee willen investeren in een gezonde leefstijl van hun sporters. Welke nieuwe inzichten zijn er voor aanbevelingen rond eten, gewicht, lichaamsbeleving, en mentale veerkracht bij sporters ? We gaan ook in op hoe we op een gezonde en constructieve manier over leefgedrag, eetgedrag en uiterlijk kunnen praten bij sporters.

Zoveel mogelijk Vlamingen blijvend aan het sporten krijgen, dat is waar Sport Vlaanderen naar streeft.  Bij Gezond Sporten leggen we voornamelijk de nadruk op het “blijvend”, “levenslang” sporten. Aandacht voor een gezonde en medisch verantwoorde sportbeleving zal de kans op blessures, sportongevallen en de bijhorende drop-out (op latere leeftijd) helpen verminderen. Sportorganisaties hebben de belangrijke en uitdagende taak om die gezonde en veilige sportomgeving te creëren en te behouden.

 

Gezond Sporten maakte een overzicht van bestaande tools en tips om werk te maken van een gezond sporten beleid.

Anno 2020 kwam fitness net zoals de meeste sporten in coronatijden in het verdomhoekje terecht. Tijd nu om weer recht te kruipen, het belang van fitness voor de preventieve gezondheid te onderstrepen en de problemen aan te pakken. Die situeren zich vooral in het gebruik van verboden middelen waarvoor ook onze jeugd in toenemende mate vatbaar wordt. Het nieuwe antidopingdecreet en de campagne van Fitness.be reiken een hand uit naar een evenwichtige gezamenlijke aanpak.

14:15

Koffiepauze

14:45

Parallel Sessies 

Hoe je sportclubs stimuleren rond fair play attitudes te werken bij jongeren?

 

Simon De Clercq (ICES)

Ontwikkelingsgericht trainen, hoe pak je dit als trainer aan?

Bewegingswetenschapper prof. Frederik Deconinck en Sportpsycholoog Cedric Arijs. (Gezond Sporten)

Sporten; houd je hoofd erbij!                                            

 

Risicovechtsportplatform Vlaanderen

Tijdens deze sessie leggen we de basisprincipes van fair play uit en hoe je als sportfederatie je sportclubs kan stimuleren om rond dit thema te werken. We geven tips hoe zowel ouders, trainers als sportclubbestuurders respect hoog op de agenda kunnen zetten en wat ze kunnen doen om een clubcultuur te creëren waarin iedereen zich goed voelt.

Kinderen zijn onze hoop en toekomst en die kan je best koesteren.

Hoe doe je dat als jeugdtrainer? Wanneer train je welke vaardigheden? Wat kan een kind fysiek en mentaal aan?

Gezond Sporten bundelde de meest recente wetenschappelijke adviezen in een praktische toolbox.

Het RVSP bespreekt in deze sessie de thematiek impact op het hoofd tijdens het sporten. Hoofdcontact doet vaak meteen aan vechtsporten denken; we kaderen het gegeven binnen deze sporttakken maar we kijken ook breder. Aan de hand van actuele gebeurtenissen en recent onderzoek schetsen we hoe het thema met de sportsector verweven is. We staan ook stil bij de stand van zaken van het sporttakoverkoepelende project, dat eind 2021 van start ging, en waarmee er concreet ingezet wordt op het uitbouwen van expertise over en het sensibiliseren rond impact op het hoofd tijdens sportbeoefening.

16:00

Afsluiter en netwerkmoment in Spoorloos Perron (op 50m van het VAC)

Agenda

01

05

07

DAG
ORGANISATOREN
SPREKERS
6.png
5.png
Logo-GezondSporten-kleur.png
4.png
3.png
Organisatoren

Ben je bezig met gezond en/of ethisch sporten? Dan mag je deze GES-dag zeker niet missen! Deelname is gratis voor 3 deelnemers per sportfederatie, lokale sportdienst of fitnessclub.
Wil je een extra persoon inschrijven, of kom je niet in opdracht van één van bovenstaande organisaties? Dan betaal je 40 euro.

bottom of page